Analiza wskaźnikowa – wskaźniki poziomu zadłużenia

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza wskaźnikowa – wskaźniki poziomu zadłużenia

1) wskaźnik ogólnego zadłużenia (DR – debet ratio) określapoziom zaangażowania

kapitałów obcych w aktywach spółki.

wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

Wartość wskaźnika poniżej 0,57 świadczy o nieracjonalnym zarządzaniu źródłami finansowania. Wartość wskaźnika powyżej 0,67 świadczy o możliwości utraty zdolności do spłaty długów. Wartość wskaźnika powyżej 1,0 charakteryzuje spółkę o wyjątkowo złej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

2) wskaźnik zadłużenia długoterminowego

wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny

Wartość wskaźnika powyżej 1,0 charakteryzuje spółkęsilnie zadłużoną.

3) wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych określa poziom zadłużenia kapitałów własnych.

wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania ogółem / kapitał własny.

Wartość wskaźnika powinna się kształtować poniżej 1,0 dla spółek dużych i średnich oraz poniżej 3,0 dla spółek małych.

4) wskaźnik pokrycia obsługi długu z wyniku finansowego netto. Na jego podstawie możemy ocenić , ile razy wynik finansowy netto pokrywa obsługę rat kapitałowych i odsetek.

wskaźnik pokrycia obsługi długu z wyniku finansowego netto = wynik finansowy netto / raty kapitałowe + odsetki

Wartość wskaźnika powinna się kształtować poniżej 1,0.

5) wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT-uokreśla w jakim stopniu zysk zapewnia obsługę długu.

wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT-u = wynik finansowy brutto + odsetki / raty kapitałowe + odsetki

Wartość wskaźnika powinna się kształtować powyżej 1,2. Według Banku Światowego jego wartość powinna przekraczać 1,3.

6) wskaźnik pokrycia obsługi długu z cash flow. Na jego podstawie możemy ocenić w jakim stopniu nadwyżką finansową netto możemy pokryć obsługę długu.

wskaźnik pokrycia obsługi długu z cash flow = wynik finansowy netto + amortyzacja / raty kapitałowe + odsetki

Wartość wskaźnika powinna się kształtować powyżej 1,5 Oznacza to, że suma zysku przed opodatkowaniem wraz z amortyzacją powinna być o co najmniej 50% wyższa od rocznej raty kredytu wraz z odsetkami.

7) wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych. Na podstawie wskaźnika możemy ocenić zdolność spółki do terminowej spłaty odsetek.

wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = wynik finansowy brutto + odsetki / odsetki