Analiza wskaźnikowa – wskaźniki sprawności działania na rynku

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza wskaźnikowa – wskaźniki sprawności działania na rynku

Wskaźniki sprawności działania na rynku (aktywności, obrotu) określają sposób wykorzystania aktywów obrotowych.

Należą do nich:

a) wskaźniki płynnościowe:

 • wskaźnik rotacji należności;
 • wskaźnik cyklu należności;
 • wskaźnik rotacji zapasów;
 • wskaźnik cyklu zapasów;
 • wskaźnik okresu płacenia zobowiązań;
 • wskaźnik cyklu środków pieniężnych.

b) wskaźniki aktywności oparte na kosztach:

 • wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych;
 • wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym;
 • wskaźnik poziomu kosztów finansowych.

c) wskaźniki rotacji majątku:

 • wskaźnik globalnego obrotu aktywami;
 • wskaźnik rotacji środków trwałych;
 • wskaźnik rotacji majątku obrotowego.

d) wskaźniki gospodarowania zasobami:

 • wskaźnik wydajności pracy;
 • wskaźnik stopnia finansowania przyrostu środków trwałych z amortyzacji;
 • wskaźnik finansowania przyrostu środków trwałych z cash flow.