Analiza wskaźnikowa – wskaźniki wartości rynkowej

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza wskaźnikowa – wskaźniki wartości rynkowej

Wskaźniki wartości rynkowej (wartość rynkowa) to połączenie informacji z analizy sprawozdania finansowego z informacjami z rynku. Określa oczekiwania inwestorów co do przyszłości spółki.

Należą do nich:

a) wskaźnik zysku na akcję (EPS). Na podstawie wskaźnika możemy określić ile zysku netto przypada na jedną akcję.

wskaźnik zysku na akcję (EPS) = wynik finansowy netto

/ liczba akcji

Najważniejsza jest dynamika wzrostu wskaźnika.

b) wskaźnik wartości księgowej akcji (BVS). Na podstawie wskaźnika możemy określić wartość każdej akcji według zapisów bilansu.

wskaźnik wartości księgowej akcji (BVS) = kapitał własny

/ liczba akcji

c) wskaźnik stopy zyskowności akcji. Na podstawie wskaźnika możemy określić w jaki sposób wynik finansowy netto wpływa na cenę rynkową akcji.

wskaźnik stopy zyskowności akcji = wynik finansowy netto na jedną akcję

/ cena rynkowa jednej akcji ×100%

Jest to wskaźnik porównawczy inwestycji w różne spółki.

d) wskaźnik stopy dywidendy. Na podstawie wskaźnika możemy ocenić bezpośrednie korzyści dla akcjonariuszy w postaci dywidendy.

wskaźnik stopy dywidendy = dywidenda

/ cena rynkowa jednej akcji ×100%

e) wskaźnik stopy wypłaty dywidendy. Na podstawie wskaźnika możemy określić jaka część zysku netto jest przeznaczana na dywidendy.

wskaźnik stopy wypłaty dywidendy = dywidenda na jedną akcję

/ zysk netto na jedną akcję ×100%

Niska wartość wskaźnika wskazuje, że spółka przeznacza większą część na rozwój.

f) wskaźnik celowości inwestycji (PER). Na podstawie wskaźnika możemy ocenić opłacalność inwestycji w akcje różnych spółek.

wskaźnik celowości inwestycji (PER) = cena rynkowa akcji

/ zysk netto na jedną akcję

Za pomocą wskaźnika możemy teoretycznie określić liczbę lat zwrotu nakładu na zakup akcji.

g) wskaźnik ceny giełdowej. Na podstawie wskaźnika możemy określić rynkową cenę akcji, powyżej której zakup akcji będzie się wiązał z dużym ryzykiem braku zwrotu z nakładu.

wskaźnik ceny giełdowej = wskaźnik PER × zysk / liczba akcji

× liczba dni badanego okresu

h) wskaźnik ceny do kapitału własnego (PEQ). Na podstawie wskaźnika możemy określić stopień wykorzystania majątku spółki do generowania zysków.

wskaźnik ceny do kapitału własnego (PEQ) = cena rynkowa akcji

/ kapitał własny na jedną akcję